0

Thiên Long trí Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Thiên Long trí instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hospital Management System ( HMS by AlmightyCS )
Hospital Management System for managing Hospital and medical facilities flows
Hospital Pharmacy Management
Hospital Pharmacy Management system. Manage pharmacy operations of sale, purchase, batch pricing and barcoding
Hospital Patient Portal Management
This Module Adds Hospital Portal facility for Patients to allow access to their appointments and prescriptions
Atharva Theme General
Atharva Theme General
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
NS Modify HMS
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
NS Theme Custom
Activity Management | Activity Dashboard | Activity Monitoring | Activity Views
schedule activity management Mail Activity Board daily to do management to do list crm activity management sale activity management
NS RT Activities MGMT Custom
Backmate Backend Theme Advance V2
Advance Material Backend Theme, Responsive Theme, Fully functional Theme, flexible Backend Theme, fast Backend Theme, lightweight Backend Theme, Animated Backend Theme, Modern multipurpose theme, Customizable Backend Theme, Multi Tab Backend Theme Odoo
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Theme Laze
Multipurpose Premium Responsive Odoo Theme - Fashion, Furniture, Sports, Jewellery, Corporate

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài chính - Chung
Kế toán Mỹ