Thiên Long Trí - Veterinary Management Software (VMS) 
“tính năng ưu việt, thao tác giản đơn”

Lịch tiêm chủng

hẹn khách hàng tiêm chủng

#HỒ SƠ ĐIỀU TRỊ PETS

Lịch sử bệnh - Đơn thuốc - Hình ảnh xét nghiệm

     Hoàn Tiền

     Trong 30 ngày sử dụng.
     Dùng thử miễn phí 3 tháng

     Hổ trợ

     081 664 9996

     Bảo mật thông tin

     Backup dữ liệu mỗi ngày

       Các gói phần mềm của chúng tôi phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của mỗi khách hàng:

       VMS BASIC

       Gói Cơ Bản 
       Quản lý hồ sơ điều trị từng Thú Nuôi
       Mua - Bán - Kho
         Quản lý hồ sơ của từng Thú nuôi: lịch sử tiêm chủng và điều trị, đơn thuốc
       Các dịch vụ cho Pet: Pet clinic, Pet spa, Pet hotel
       Hình ảnh xét nghiệm, chân đoán của Thú nuôi
       Giao việc - Nhắc việc - Chăm sóc khách hàng
       APP - LOGO của Phòng khám
       Báo cáo doanh thu - Lợi nhuận của từng sản phẩm: NGÀY - TUẦN - THÁNG. Phân quyền riêng Quản lý Phòng Khám.
         Quản lý Mua -Bán - Kho, xuất báo cáo


       VMS PREMIUM

       Gói Cao Cấp 
       Quản lý hồ sơ điều trị từng Thú Nuôi
       Mua - Bán - Kho
       Trang web - Shop Online
       Hẹn lịch online

       VMS DIAMOND

       Gói Kim Cương